Mikrovit d.o.o.

Družba za proizvodnjo vijakov in kovic

  • Izberi jezik ...

Samouvijalni trirobi vijaki

Tako oblikovano navojno steblo vijaka, na osnovi plastične deformacije samo vtisne navoj v predhodno izdelani izvrtini manjšega premera. Na ta način je navojnica v izvrtini utrjena, delna elastična deformacija pa dodatno priskrbi večjo naležno površino med navoji "matice" (strojnega dela v katerega vtiskamo navojnico) in vijaka ter na ta način poveča varnost proti odvitju. Navadno se uporablja v primeru metrskih navojev, mogoče pa je tako obliko stebla izdelati tudi v primeru drugih navojnih profilov. Nekatere osnovne zahteve trirobih metričnih vijakov so predpisane s standarom DIN 7500.

  • Primer trirobih vijakov
  • Prerez navojnega stebla
    trirobega vijaka

Katalog trirobih
vijakov

Nazaj na vijake

Kontakt

Mikrovit d.o.o.

Goriska cesta 29c

5270 Ajdovščina

tel: +386 (0)5 3657 100

fax: +386 (0)5 3657 110

e-pošta: info@mikrovit.si

splet: http://www.mikrovit.si

Kazalo