Mikrovit d.o.o.

Družba za proizvodnjo vijakov in kovic

  • Izberi jezik ...

Novice in dogodki

Razvoj lastnega sistema za nadzorovanje kovanja - petek 24.2.2012

Zasnovan in izdelan je bil sistem za nadzor kovanja vijakov. Industrija je vedno bolj avtomatizirana, zato lahko nepredvidene zaustavitve, ki so posledice poškodb, okvar ali nepravilnih izdelkov, pripeljejo do dolgotrajnih zastojev ter s tem do potencialno velikih ekonomskih izgub.

  • Slika 1: Nadzorni sistem
    (strojna in progr. oprema)

S ciljem, da bi bilo slabih proizvodov oz. izdelkov, ki niso v skaldu s standardom čim manj, je bil razvit sistem sprotnega nadzorovanja procesa kovanja vijakov. Uporaba senzorja vibracij kot posrednika informacij o procesu kovanja, ter namensko izdelane programske aplikacije oz. razvitega sistema za procesiranje signalov, se je izkazala kot uspešna kombinacija za ocenjevanje pravilnosti procesa kovanja. Rezultati analiz so namreč pokazali, da ima razviti sistem dobre lastnosti določanja pravilnosti kovanja, kar je razvidno iz visokega uspeha odkrivanja nepravilnih udarcev in s tem povezanih slabih odkovkov.

Gradnja novih prostorov - četrtek 12.6.2014

S ciljem povečanja proizvodnih kapacitet in ob želji po rasti podjetja, je bila sprejeta odločitev o izgradnji dodatnih proizvodnih prostorov ob obstoječem glavnem objektu.

  • Slika 2: Gradbišče
    gradnja novega objekta Mikrovit

Kontakt

Mikrovit d.o.o.

Goriska cesta 29c

5270 Ajdovščina

tel: +386 (0)5 3657 100

fax: +386 (0)5 3657 110

e-pošta: info@mikrovit.si

splet: http://www.mikrovit.si

Kazalo