Mikrovit d.o.o.

Družba za proizvodnjo vijakov in kovic

  • Izberi jezik ...

Sistem nadzorovanja kovanja

Industrija je vedno bolj avtomatizirana, zato lahko nepredvidene zaustavitve, ki so posledice poškodb, okvar ali nepravilnih izdelkov, pripeljejo do dolgotrajnih zastojev ter s tem do potencialno velikih ekonomskih izgub. S ciljem, da bi bilo slabih proizvodov oz. izdelkov, ki niso v skladu s standardom čim manj, se je pojavila potreba po sprotnem nadzorovanju procesa kovanja vijakov, s pomočjo katerega bi lahko te izdelke izločili iz nadaljne proizvodnje. Uporaba senzorja vibracij kot posrednika informacij o procesu kovanja, ter namensko izdelane programske aplikacije oz. razvitega sistema za procesiranje signalov, se je izkazala kot uspešna kombinacija za ocenjevanje pravilnosti procesa kovanja. Rezultati analiz so namreč pokazali, da ima razviti sistem dobre lastnosti določanja pravilnosti kovanja, kar je razvidno iz visokega uspeha odkrivanja nepravilnih udarcev in s tem povezanih slabih odkovkov.

  • Nadzorni sistem
    (strojna in progr. oprema)
  • Nadzorni sistem apliciran
    na stroj za kovanje

Nazaj na razvojni program podjetja

Kontakt

Mikrovit d.o.o.

Goriska cesta 29c

5270 Ajdovščina

tel: +386 (0)5 3657 100

fax: +386 (0)5 3657 110

e-pošta: info@mikrovit.si

splet: http://www.mikrovit.si

Kazalo