Mikrovit d.o.o.

Družba za proizvodnjo vijakov in kovic

  • Izberi jezik ...

Strojegradnja in avtomatizacija

V okviru podjetja deluje oddelek za snovanje in konstruiranje strojnih naprav, sprecializiran predvsem za tehnološke probleme vezane na vijačne procese. Program strojegradnje - od ideje do izvedbe - tako obsega predvsem stroje in naprave za avtomatsko montažo, sestavljanje, vijačenje, ...

  • Snovanje strojev,...
  • Priprava tehnične
    dokumentacije,...
  • Izdelava strojev,...

Nazaj na razvojni program podjetja

Kontakt

Mikrovit d.o.o.

Goriska cesta 29c

5270 Ajdovščina

tel: +386 (0)5 3657 100

fax: +386 (0)5 3657 110

e-pošta: info@mikrovit.si

splet: http://www.mikrovit.si

Kazalo